Lagsoversikt i Trøndelag
Lagsnavn Nettside/SoMe Kommune
3x Kveli + 1 Kvemo https://www.facebook.com/3-x-Kveli-1-Kvemo-155359711327709/about/?ref=page_internal LIERNE
AttPåTe http://www.vissvass.no/index.html STJØRDAL
Aursund ungdomslag https://www.facebook.com/aursund/ RØROS
Bagabu UL https://www.facebook.com/Bagabu-Ungdomslag-1726468527607025/ STEINKJER
Barbroteateret https://www.facebook.com/barbroteateret/ NÆRØYSUND
Bergmanssteateret https://www.facebook.com/bergmannsteateret ORKLAND
Bergstaden Teaterlag https://www.facebook.com/Bergstaden-Teaterlag-120980278011138/ RØROS
Bjørnør folket https://www.facebook.com/bjornorfolket ÅFJORD
Brekken revygruppe https://www.facebook.com/brekkenrevygruppe/ RØROS
Budal UL https://www.facebook.com/budalungdomslag MIDRE GAUDAL
Ea-gjengen https://www.facebook.com/EA-gjengen-391602760970790/ ÅLEN
Elden- Stiftelsen Brenner en ild https://www.facebook.com/EldenRoros RØROS
Elendigheta og omegn revylag https://www.facebook.com/Elendigheita-og-omegn-revylag-149170031814169/ STEINKJER
Foreningen Korsvikaspillet korsvikaspillet.no TRONDHEIM
Fjellteateret i Vera https://www.facebook.com/fjellteateret VERDAL
Fløte fyrer https://www.facebook.com/flote.fyrer/?ref=br_rs VERDAL
Frøya Teaterlag https://www.facebook.com/Frøya-Teaterlag-1769955566603493/ FRØYA
Grendalaget Viljen https://www.facebook.com/GrendalagetViljen/ NÆRØYSUND
Gravvik UL - revygruppa https://www.facebook.com/Gravvik-Ungdomslag-705018046263102/ NÆRØYSUND
Groms Vokalis
NAMSOS
Grong Teaterlag https://www.facebook.com/grongteaterlag/ GRONG
Gruveteater- Eplene i messehagen https://www.facebook.com/epleneimessehagen/ Steinkjer/Malm
Harran UL https://www.facebook.com/Harran-Ungdomslag-375565302836881/ Grong
Hasselvika spællstytjlag https://www.facebook.com/spillstykke/?ref=br_rs INDRE FOSEN
Hatlingsetra knort og separatorkompani https://www.facebook.com/Hatlingsetra-228996567126002/ STEINKJER
Helgådal IL's revygruppe https://www.facebook.com/HILteater/ VERDALEN
Hemne Teaterlag https://www.facebook.com/Hemne-Teaterlag-1227069127372733/ HEIM
Henningrevyen
STEINKJER
Herlaugsgildet https://www.facebook.com/groups/306117833333352 LEKA
Hommelvik Framlag https://www.facebook.com/Hommelvik-Framlag-152566384773938/ MALVIK
Hommelvikrevyen https://www.facebook.com/hommelvikrevyen/ MALVIK
Huslaget i Budal https://www.facebook.com/groups/118812614842932/about/ MIDTRE GAUDAL
Høylandet Familieteater https://www.facebook.com/h.familieteater/ HØYLANDET
Jernteppet http://www.vissvass.no/jernteppet.html STJØRDAL
Koret på Våja https://www.facebook.com/Koret-på-Våja-191946557489123/ INDERØY
Kvenvær Teaterlag https://www.facebook.com/Kvenvær-Teaterlag-255335551319879/ HITRA
Kveli Rånes Bremseth https://kveli-ranes-bremseth-nettbutikk.myshopify.com/
Kvitter fra Knotten https://www.facebook.com/KvitterfraKnotten/ MALVIK
Laugen UL https://www.facebook.com/laugenul/ NÆRØYSUND
Leirådal spellag https://www.facebook.com/leiradalspellag/ VERDALEN
Leka Teaterlag https://www.facebook.com/LekaTeaterlag/ Namsos
Leksdølen ungdoms- og teaterlag https://www.facebook.com/leksdolen/ Verdal
Leksvik Teatertrupp https://www.facebook.com/leksvikteatertrupp/ INDRE FOSEN
Lettbeint
LEVANGER
Levanger Mannssonglag https://www.facebook.com/Levanger-Mannssonglag-181166868736214/?ref=br_rs LEVANGER
Levanger Nye Teater https://www.facebook.com/LevangerBarneByTeater/ Levanger
Litj-Lånkerevyen https://www.facebook.com/lankerevyen/ STJØRDAL
Lånkerevyen https://www.facebook.com/lankerevyen/ Stjørdal
Lø Sceneri https://www.facebook.com/groups/16349857727/about/ Steinkjer
Markabygda Teaterlag https://www.facebook.com/markabygdateaterlag/ Levanger
Melhus Revylag https://www.facebook.com/melhusrevylag/ Melhus
Meråker Teaterlag https://www.facebook.com/merakerteaterlag/?ref=br_rs Meråker
Mostadmarkrevyen
Malvik
Mosvik Teaterlag https://www.facebook.com/Mosvik-Teaterlag-1975775459195322 Inderøy
Mølna Teaterlag https://www.facebook.com/Mølna-teaterlag-942393435793625/ ØRLAND
Namdalseid teaterlag
NAMSOS
Namsos Sangforening https://www.facebook.com/Namsos-Sangforening-146147815437221/ NAMSOS
Namsos Teaterlag https://www.facebook.com/namsosteaterlag/ NAMSOS
Nardorevyen https://www.facebook.com/nardorevyen Trondheim
Neset Teaterlag https://www.facebook.com/Neset-teaterlag-123584606353/ FROSTA
Nonstadlaget https://www.facebook.com/groups/77852475387/about/ Malvik
Nå-Kor https://www.facebook.com/Nå-Kor-326520997384724/ ORKLAND
Operasjon Oleander https://www.facebook.com/operasjonoleander/ Leksvik
Pe-torsa https://pe-torsa.no/ LIERNE
Pulverkaffeteateret https://www.facebook.com/groups/389812644413813/?ref=br_rs VERDAL
Proletarteateret https://www.facebook.com/proletarteateret MALVIK
Rabarbarateateret https://www.facebook.com/rabarbrateateret Trondheim
Revykompaniet https://www.facebook.com/revykompaniet/ LEVANGER
Rissa ungdomslag https://www.facebook.com/Rissaungdomslag/ Indre Fosen
Rognes Songlag https://www.facebook.com/rognessonglag/ Midtre Gauldal
Rute 4 sang og Revylag https://www.facebook.com/groups/281640218712227/about/ Oppdal
Røsslyng teaterlag https://www.facebook.com/veresspelet/
Sagatunrevyen https://www.facebook.com/groups/653917051299921/ Stjørdal
Saksvik Teaterlag https://www.facebook.com/Saksvik-Teaterlag-142485149122827/ MALVIK
Sandvollan Teaterlag https://www.facebook.com/SandvollanTeaterlag/ Inderøy
Sang-Lir-A https://www.facebook.com/sanglira.no/ Namsos
SceneLUS https://www.facebook.com/scenelus.lusk Levanger
Selbu Teaterforum
Selbu
Seniorteateret i Trondheim https://www.facebook.com/seniorteateretitrondheim/ TRONDHEIM
Seven in heaven
ORKLAND
Samfundets Interne Teater (SIT) https://www.facebook.com/studentersamfundetsinterneteater/ Trondheim
Sjetne Teaterlag https://www.facebook.com/SjetneTeaterlag/ Trondheim
Sjiraffen Kultursenter https://www.facebook.com/sjiraffenkultursenter Trondheim
Skatvalsrevyen https://www.facebook.com/skatvalsrevyen/ Stjørdal
Skaun Artikailleri https://www.facebook.com/Skaun-Artikailleri-410224845766959/ Skaun
Skogn Ungdomslag Teater https://www.facebook.com/skognungdomslagteater Skogn
Sparbu Teaterlag https://www.facebook.com/Sparbu-Teaterlag-893597510707782/ Steinkjer
Spelet i Wesselgården https://www.facebook.com/speletiwesselgarden HEIM
Spellaget Gauken https://www.facebook.com/Spellagetgauken/ Grong
Sussp- Selbustrands ungdommelige skuespillere https://www.facebook.com/SUSSPREVY/?ref=page_internal SELBU
Staut Teaterlag https://www.facebook.com/Staut-teaterlag-275037745864840/?ref=search Flatanger
Steinkjer Mannssangforening https://www.facebook.com/mannssangen/ Steinkjer
Stjørna Teaterlag https://www.facebook.com/groups/131816080022/about/ Indre Fosen
Storsvedagen- historisk spel Osen https://www.storversdagen.no/ OSEN
Svorkbygda Teaterlag https://www.facebook.com/svorkbygdateaterlag/ ORKLAND
Stod Teaterlag https://www.facebook.com/groups/115051115179834/ STEINKJER
St.Olav revyen http://www.stolavrevy.no/
Styggdalsnemda https://www.facebook.com/Styggdalsnemnda-199630453870751/ Verdal
Teater Eureka (tegnspråkteater) https://www.facebook.com/teatereureka/ Trondheim
Teaterlaget Håssåsig https://www.facebook.com/groups/93685210556/ TRONDHEIM
Teater Maritim
NÆRØYSUND
Teaterkoret Prima Vare https://www.facebook.com/TeaterkoretPrimaVare/ VERDAL
Ørkedalspelet
ORKLAND
Øyna Ungdomslag og Teaterlag https://www.facebook.com/teaterlaget/ Inderøy
UL Framhug https://www.facebook.com/ulframhug/ Høylandet
UL Framsteg https://www.facebook.com/ul.framsteg.04.05.1919/
UL Liv, https://www.facebook.com/groups/120974624584486/about/ Høylandet
UL Ogna Teaternemnda https://www.facebook.com/ULOgnaTeaternemnda/ Steinkjer
UL Samtida https://www.facebook.com/ulsamtida Selbu
UL Ungbjørka https://www.facebook.com/UL-Ungbj%C3%B8rka-Vikvarvet-Samfunnshus-281233735309652 Selbu
UL Vårfryd https://www.facebook.com/UL-Vårfryd-185264501673892/ Tydal
UL Vårglimt https://www.facebook.com/ulvarglimt Levanger
UTSPÆLL https://www.facebook.com/utspaell/ ORKLAND
Vennastranda Revylag https://www.facebook.com/vennastrandarevylag/ HEIM
Verdal Teaterlag https://www.facebook.com/verdalteaterlag VerdalÅfjord Teaterlag https://www.facebook.com/Åfjord-Teaterlag-248338241889144/ ÅFJORD
Ørland Teaterlag https://www.facebook.com/groups/66639826406/ ØRLAND