HEI, OG VELKOMMEN!

Trøndelag Teatersamlag er en åpen og demokratisk interesseorganisasjon 
for alle frivillige spel, teater- og revylag i Trøndelag fylke. 


Teatersamlaget arbeider for å styrke den frivillige scenekunsten organisatorisk og faglig, øke forståelsen hos offentlige myndigheter for betydningen av virksomheten, og øke interessen for scenekunsten i befolkningen. Teatersamlaget arbeider for mangfold og inkludering i den frivillige scenekunsten.

KORT OM

Trøndelag Teatersamlag har sitt utspring i fra Nord-Trøndelag Teatersamlag og Sør-Trøndelag Teaterråd,
som ble i 2019 fusjonert sammen i en organisasjon som skal styrke den frivillige scenekunsten organisk og faglig.


Vi samarbeider blant annet med Trøndelag Fylkeskommune, Turneteatret i Trøndelag, 
Norsk Revyfaglig Senter og Nettverk for Regionale Teaterråd. 

REGISTRER DIN SCENEKUNST 

Vi ønsker å kartlegge all frivillig scenekunst i Trøndelag Fylkeskommune, og ønsker alle spel, teater- og revylag registrerer seg hos oss.
Dette er gratis, og gir oss muligheten til å styrke frivilligheten i Trøndelag.

Registrer din Scenekunstaktivitet

MULIGHETER

Hos oss har dere som et registrert medlem muligheten for blant annet å søke om VO-midler, MVA-refusjon,
og ikke minst nytte av samlaget vi skal skape i Trøndelag.  

VO-midler MVA-refusjon