ÅRSMØTE TRØNDELAG TEATERSAMLAG 2020

Sted: Kultursenteret ISAK, Prinsens gate 44, Trondheim

Dato: 23.04.20 kl. 18.00

SAKLISTE

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Årsmelding 2019
  5. Regnskap 2019
  6. Strategi -og handlingsprogram 2020
  7. Budsjett 2020
  8. Innkomne saker
  9. Valg av styre, revisor og valgkomite

 

ÅRSMØTET ER ÅPENT FOR ALLE TEATERINTERESSERTE I TRØNDELAG 😊

___________________________________________________

Amatørenes samlag i Trøndelag

Vi er skapt av og for amatørene, og er amatørenes knutepunkt til det offentlige

Teatersamlaget har et tett samarbeid med Turnéteateret i Trøndelag.

Vi er en av medstifterne til Norsk Revyfaglig senter.

Sammen med amatører og proffe er vi sterke i Trøndelag!