Tilskuddsordninger, sponsing og fond


Generelt

Prøv direkte sponsing fra nærmiljøet eller samarbeid med kulturskoler for lån av utstyr. Det er lettere å få en i gruppen til å sponse om de eier eller drifter egne bedrifter. Noen nærbedrifter gir gaver. Større bedrifter har egne mailadresser for sponsing. 

Foreslå rabattordning, utlån og gaver av produkter fra REMA, parfymeri eller andre butikker. Det er vanskelig å få rabattavtaler med de som ”lever av dere”, men noen teaterleverandører gir for eksempel 10% på sminke m.m.

Se ellers www.legathandboka.no for legatoversikt.

Kulturrådet

Fra og med 2019 har kulturrådet tatt hånd om flere ordninger amatørteateret kan søke på, gå inn på www.kulturrådet.no for mer informasjon om:
1. Spelfondet
2

VO-midler

Vi kommer med mer utfyllende informasjon om dette.

MVA-kompensasjon

Vi kommer med mer utfyllende informasjon om dette.

Kommuner

Gir støtte til produksjon og/eller drift . Sjekk søknadsfrist i din kommune.

Kulturrom

Kulturrom sikrer tilgang til rom med gode tekniske vilkår for øving og fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.
www.kulturrom.no

Fond

FRIFOND TEATER - Åpen støtteordning, krever medlemmer under 26 år.

FRIFOND ORGANISASJON - For teatergrupper i Frilynt Norge.

SPELFONDET - Støtteordning for spel. Som regel søknadsfrist januar/februar. Nå lagt under Kulturrådet.

GJENSIDIGE STIFTELSEN - Søknadsfrist 15. september.

SPAREBANK STIFTELSEN - Søknadsfrist 1. feb og 1. sept.

EKSTRA STIFTELSEN - Med samarbeidspartnere innen helse, flere søknadsfrister.

TRAFO - Opp til 10.000,- for prosjekt, søkere 16-22 år.

FRITT ORD - Støtter diverse teaterprosjekt og manusutvikling. Løpende frister.

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND - Skrivestøtte frist 18. oktober

BINGO MIDLER - Kontakt nærmeste bingo og bli en del av utbyttedeling 4 ganger i året.

Trøndelag Fylkeskommune

Tilskudd, stipend og andre ordninger innenfor folkehelse, friluftsliv, frivillighet, idrett og ungdom samlet opp. I tillegg finner du lenker til relevante tilskuddsordninger hos andre områder i Trøndelag fylkeskommune. www.trondelagfylke.no