Styret i 2019 består av:

Leder:
Line Thorsen Bratli – line.thorsen@musikk.no  Mob. 957 30 869
Nestleder:
Stig-Arid Leinum – stig.arvid.leinum@gmail.com
Styremedlemmer:
Stian Berget – stianberget@outlook.com
Terje Aunan – terje@aunan.net
Ragnhild Arntsen

Vara:
Sverre Ottar Nordahl