Styret

Styreleder

Styremedlemmer

Terje Aunan - Leksvik
Stig-Arvid Leinum - Røros
Ragnhild Karambo Arntsen - Trondheim
Line Thorsen Bratli - Levanger
Sverre-Ottar Nordahl - Rørvik

Varamedlemmer

Edvard Øyangen - Orkanger
Geir Inge Fiske - Snillfjord